SoundHealingStay Healthy

Why it Hertz so bad?!

“In den beginne was het woord
en het woord was bij God
en het woord was God.”

Deze legendarische woorden uit de bijbel tonen het reeds aan. Alles is ontstaan en bestaat op basis van geluid. Alles, dus ook wij mensen, ons lichaam! Het is dus niet zo verwonderlijk dat geluid invloed kan hebben op onze gemoedstoestand en onze lichamelijke gezondheid.

Vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines wordt hoe langer hoe meer aangetoond dat geluid en dus frequenties invloed hebben op materie. Daar hoeven we dus niet langer over te twijfelen.
Mijn vak, fonoforese therapie, is trouwens een heel mooi voorbeeld van hoe we dit principe op een mooie manier kunnen inzetten om mensen te ondersteunen in hun genezingsproces of hun zoektocht naar persoonlijke groei. Ik noem het ook wel eens geneeskunde van de toekomst.

Dit principe wordt verklaard door het feit dat alles ontstaat en bestaat op basis van trilling. Alles is trilling; licht, lucht, geluid, materie en dus ook ons menselijk lichaam. Het bestaat op basis van trillingen en alles heeft zijn eigen specifieke trillingsfrequentie.
Onze organen hebben hun eigen trillingsfrequentie, je GSM, het voedsel dat je eet, maar ook de muziek waarnaar je luistert, de planten en dieren, de verschillende planeten, enz. enz. …

Trillingsfrequenties beïnvloeden elkaar. Kijk maar naar volgend voorbeeld.
Water heeft een bepaalde trillingsfrequentie. De samenhangende moleculen en atomen van water, zijn aan elkaar verbonden, doordat hun trillingsfrequenties elkaar aantrekken en ‘aan elkaar gaan kleven’. Zo ontstaat water. Wanneer we deze trillingsfrequentie gaan veranderen door er bv. warmte aan toe te voegen, trekken ze elkaar niet langer aan, ze laten los en het water verdampt in aparte deeltjes.

Dit gezegd zijnde, is het vrij aannemelijk, dat frequenties van bv. muziek, invloed hebben op ons lichamelijk en geestelijk welzijn. Want ook onze gedachten zijn trillingen.

Bijna iedereen onder ons luistert dagelijks naar muziek. Het is dus geen overbodige luxe om het effect hiervan op ons lichaam en onze gemoedstoestand even onder de loep te nemen.

In dit artikel wil ik de effecten van 432 Hz en 440 Hz verduidelijken. Het zit namelijk zo, dat onze hedendaagse Westerse muziek, is afgesteld op 440 Hz. Maar is dat wel zo gezond en/of natuurlijk?

Cymatics: water-geluidsbeelden

Er bestaan vele verschillende versies over de afstemming van muziekinstrumenten op verschillende frequenties, doorheen de geschiedenis en verschillende culturen heen. Hieruit valt af te leiden dat, op verschillende plaatsen en tijdstippen, instrumenten op verschillende frequenties werden afgesteld. Daar wil ik, in dit artikel, niet verder op ingaan.

Feit is dat er een noodzaak ontstond om een ‘algemene frequentie’ te bepalen. Dit was nodig omdat mensen steeds mobieler werden. Musici hadden dus nood aan een algemene frequentie om hun muziekinstrumenten beter op elkaar af te kunnen stemmen, zodat ze mooier en harmonieuzer met elkaar zouden kunnen samenspelen.

In Europa werd de grondstemming van 440 Hz voor het eerst ingevoerd in 1939. Minister van propaganda van het toenmalige Nazi Duitsland, Jozef Goebbels, was hiervoor de grootte initiatiefnemer. Vele protesten van o.a. Franse musici mochten hiertegen niet baten.

Tot op vandaag, gebeurt de afstemming van muziekinstrumenten, binnen de Westerse cultuur, nog steeds, op 440 Hz voor de grondtoon A.
Daarom is het belangrijk, even stil te staan bij de effecten van deze frequentie op onze gemoedstoestand.

Wistjedatjes over 440 Hz:

 • Het ‘ontstemt’ ons op lichamelijk en geestelijk niveau omdat deze frequentie niet in harmonie is met de natuurlijke ritmes. M.a.w. het haalt ons weg van onze natuur, het brengt ons uit balans.
 • Het vertroebelt onze intuïtie.
 • Het maakt angstig.
 • Verhoogt het adrenaline gehalte waardoor agressie toeneemt.
 • Onderzoek, gesponsord door de Rockefeller foundation, heeft aangetoond dat 440 Hz:
  • mensen harder doet werken.
  • karakters ontplooit, gelijkaardig aan de persoon ‘Spock’ uit Star Trek.
  • het creatieve denken verstikt.
  • emoties vernietigt .
 • Na het blootstellen van hele bevolkingsgroepen aan 440 Hz, over een periode van ongeveer 80 jaar, zijn gedragspatronen en moraal in deze samenlevingen herkenbaar aan bovenvermelde effecten.

Wistjedatjes over 432 Hz:

 • 432 HZ is een afgeleide frequentie van de omwenteling van de aarde om de zon en daarom ook een natuurlijke frequentie.
 • Het verbindt ons met onze natuur, het brengt ons (weer) in balans.
 • De meerderheid van muziekliefhebbers benoemt 432 Hz als aangenamer, voller en mooier om naar te luisteren.
 • Onderzoek heeft aangetoond dat het een positieve invloed heeft op onze hartslag. Een rustige harmonieuze hartslag leidt dan weer tot een betere bloeddruk, minder kans op hart en vaatziekten
 • Het brengt tot rust.
 • In India en Egypte werden reeds in de oudheid en nu nog steeds, instrumenten afgestemd op 432 Hz.

Over de zin en onzin van al deze bewering bestaat heel wat discussie.
Feit is, dat vooral onder musici, steeds meer de vraag stijgt om de grondtoon weer terug te brengen naar 432 Hz.

Wil je zelf ervaren of er weldegelijk een verschil is tussen het luisteren naar muziek in 440 Hz of 432 Hz? Bekijk deze leuke video dan eens! Je kan zelf luisteren, ervaren, raden en vergelijken …
Veel plezier ermee!

Bronnen:

https://10wayschoose1.com

http://www.backto432hz.org

https://blog.artsexcellence.nl

http://www.viewzone.com/432hertz222.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *